crystal glass coating คืออะไร

crystal glass coating คืออะไร

📅29 March 2015, 16:04

Crystal glass coating หรือ Glass Coating   หรือบางครั้งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  การเคลือบแก้ว  การเคลือบแก้ว  หมายถึง
การนำสารเคลือบสีรถยนต์แบบ Hard Coating   มาเคลือบ  เมื่อเคลือบเสร็จก็จะเป็นชั้นของแข็งอยู่บนสีผิวรถยนต์ 

crystal glass coating คืออะไร

porsche-382987_1280

Crystal glass coating หรือ Glass Coating   หรือบางครั้งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  การเคลือบแก้ว  การเคลือบแก้ว  หมายถึง
การนำสารเคลือบสีรถยนต์แบบ Hard Coating   มาเคลือบ  เมื่อเคลือบเสร็จก็จะเป็นชั้นของแข็งอยู่บนสีผิวรถยนต์
ซึ่งการเลือกใช้คุณสมบัติของแก้วมาเคลือบสีผิวรถยนต์นั้น  เนื่องจากซิลิกา ( Si )  หากอยู่ในสภาวะปกติซิลิกาจะอยู่
ในรูปแบบของแข็ง  ซึ่งถือว่าเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่เป็น Inorganic Type  คือ  เป็นสารที่สามารถย่อยสลายได้สามารถ
ที่จะแยกส่วนจากน้ำได้   ซึ่งมีการพัฒนานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ทำให้แก้วหรือซิลิกา มาอยู่ในสภาวะของเหลว
เพื่อที่จะนำไปใช้งาน โดยซิลิกาออกไซด์จะอยู่สภาวะในรูปของเหลว  แต่จะสามารถแข็งตัวเมื่อถูกนำมาใช้งานใน
สภาวะที่เหมาะสม  โดยคุณสมบัติ ของสารเคลือบแก้ว  เมื่อถูกนำมาเคลือบสีรถมีดังต่อไปนี้

  • ช่วยปกป้องสีผิวรถยนต์จากการทำลายจากแสงอาทิตย์ รังสี UVA และ UVB หรือความร้อนภายในห้องเครื่อง
  • ช่วยปกป้องการซีดจาง สีหมองคล้ำ โดยเฉพาะรถสีขาว นอกจากนี้แล้วยังสามารถช่วยปกป้องสีผิวรถยนต์ จาก มูลนก ยางไม้  ได้อีกด้วย
  • ช่วยลดการจับตัวของฝุ่นละอองบนผิวสีรถไม่ให้เกาะแน่น และลดการเกาะตัวของน้ำบนสีรถ จึงทำให้ป้องกันคราบสกปรกที่มากับพายุฝนและฝุ่นควันได้
  • ช่วยทำให้รถเกิดความเงางามอยู่เสมอ โดยอายุการของการเคลือบ 3 ปีเต็ม   แถมการเคลือบแก้วยังเป็นการช่วยเพิ่มความหนาให้กับชั้นสีได้กว่า 10 ไมครอนอีกด้วย ทำให้รอยขีดข่วน บางๆไม่สามารถเข้าไปในชั้นของผิวสี  จึงส่งผลทำให้ขัดและ ลบรอยออกได้ง่ายๆ
crystal glass coating คืออะไร - overview

Summary: Crystal glass coating หรือ Glass Coating หรือบางครั้งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การเคลือบแก้ว การเคลือบแก้ว หมายถึง
การนำสารเคลือบสีรถยนต์แบบ Hard Coating มาเคลือบ เมื่อเคลือบเสร็จก็จะเป็นชั้นของแข็งอยู่บนสีผิวรถยนต์