Tag "สีซีดจาง"

วิธีการดูแลรักษาหลังเคลือบแก้วรถยนต์

วิธีการดูแลรักษาหลังเคลือบแก้วรถยนต์

       การเคลือบแก้วเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการดูแลรักษาสีรถยนต์ เพราะการเคลือบแก้วเป็นเหมือนผิวสำรองแทนสีจริง โดยมีหน้าที่หลักๆ ก็คือการป้องกันไม่ให้สีซีดจาง และป้องกันรอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดขึ้นได้